Opieka w MOS

OPIEKA CAŁODOBOWA W ośrodku zamieszkuje młodzież w wieku 12 - 24 lata, uczęszczająca do szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjum oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej, związanymi organizacyjnie z MOS. Dysponujemy pokojami 2 i 3 osobowymi, które są usytuowane na trzech piętrach mieszkalnych. Wychowankowie mają do dyspozycji między innymi: kąciki telewizyjne, kąciki kuchenne (po jednym na każdym piętrze), salę gimnastyczną, pracownię komputerową, pracownię plastyczną, pralnię, bibliotekę, jadalnię oraz bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez punkt dostępowy wifi. Mogą również w miarę potrzeby korzystać z opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej. Grupy wychowawcze w MOS liczą po 8 - 12 osób i każda z nich ma swoich osobistych wychowawców. Wychowankowie korzystają z wielu możliwości spędzania czasu wolnego, dzięki czemu mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania w różnych sekcjach i kołach zainteresowań działających na terenie ośrodka. Najważniejsze z nich to: 

 • sekcja sportowa (piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, wycieczki rowerowe, siłownia, wyjścia na basen); 
 • sekcja naukowa; 
 • sekcja ekologiczno - porządkowa; 
 • skcja profilaktyczno - zdrowotna; 
 • kółko informatyczne; 
 • kółko plastyczne; klub filmowy; 
 • kącik kulinarny; 
 • kącik redaktorski - gazetka MOS 
 • kółko fotograficzne; kółko wędkarskie; 
 • kólko teatralne. 
Wychowankowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczną. Każdy wychowanek uczestniczy w spotkaniach grupy socjoterapeutycznej. Jest także objęty opieką indywidualną oraz ma możliwość uczestniczenia w zajęciach z terapii rodzinnej. W naszym ośrodku funkcjonuje ciekawy system nagród, a naszej codziennej pracy przyświeca następujące motto: "Każdego można złapać na dobrym"


Socjoterapia, Grupy socjoterapeutyczne - grupy zamknięte 

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są przez dwóch socjoterapeutów (kobietę i mężczyznę) mają na celu nabycie umiejętności współżycia w grupie, zmniejszenie zaburzeń, umożliwienie lepszego poznania siebie, swoich potrzeb i celów, mocnych stron, zwracania uwagi na potrzeby innych, a tym samym polepszenie funkcjonowania w szerszym środowisku społecznym. 

Zajęcia psychoedukacyjne 

Zajęcia realizowane w planie zajęć lekcyjnych przez specjalistów: psychologa, pedagoga, socjoterapeutów mające charakter warsztatów. 

Spotkania indywidualne dla wychowanków.  

Kontaktem indywidualny objęci są wszyscy wychowankowie ośrodka ma on charakter cyklicznych spotkań. Cykliczne spotkania prowadzone są przez zatrudnionych w placówce specjalistów (psychologa, pedagoga, socjoterapeutę). Ważną rolę odgrywają również wychowawcy, którzy przez kontakt indywidualny nawiązują relacje z podopiecznymi i staja się dla nich ważni – tzw. „pozytywny dorosły” 


Praca z rodziną : 
 • comiesięczne spotkania rodziców z kadrą ośrodka (wychowawcami, nauczycielami); 
 • konferencje rodzinne (spotkania z osobami znaczącymi w rodzinie lub osobami mającymi wpływ na funkcjonowanie rodziny); 
 • spotkania w środowisku rodzinnym; 
 • grupa dla rodziców; 
 • sesje terapeutyczne dla rodzin; 
 • konsultacjach dla rodziców i opiekunów. 

Praca z rodziną jest bardzo ważnym elementem procesu socjoterapeutycznego. Rodzina jako złożony system ma bardzo silne oddziaływanie na każde dziecko. Praca z rodziną bazuje na wykorzystaniu istniejących w niej zasobów co pozwala na uruchamianie stopniowych zmian w postawach rodziców lub opiekunów – co umożliwia zmianę jakości ich życia, a także konstruktywne oddziaływanie na swoje dzieci. Terapia rodzinna prowadzona jest w ośrodku przez specjalistów. 

Terapia zajęciowa m.in zajęcia plastyczne, teatralne, informatyczne, sportowe, fotograficzne, kącik redaktorski, kącik kulinarny itp

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, każdy z wychowanków może odnaleźć „coś dla siebie”. Dzięki udziałowi w zajęciach które stanowią alternatywę do zachowań niekonstruktywnych wychowankowie mają możliwość kształtowania umiejętności gospodarowania czasem wolny, rozwijania aktywności własnej, nowych zainteresowań. Jest to również czas na indywidualne rozmowy z wychowawcą w trakcie których realizowany jest program terapeutyczny. 

Wycieczki socjoterapeutyczne.  

Wycieczki socjoterapeutyczne poza ogólnym celem turystycznym spełniają szereg zadań mających znaczenie terapeutyczne. Dla podopiecznych klas pierwszych wycieczki pełnią funkcję integracyjno - adaptacyjną, mają na celu zmniejszenie napięcia i lęku, który towarzyszy wychowanko w nowych warunkach i sytuacjach. Nowi wychowankowie maja okazję bliższego poznania starszych kolegów i koleżanek a także pracowników placówki. 

Dla starszych wychowanków wycieczki są czasem na podsumowanie dotychczasowej pracy socjoterapeutycznej, dają możliwość poszerzenia własnych zainteresowań, utrwalenia nawyków konstruktywnego spędzania czasu wolnego, wzmocnienia umiejętności społecznych: zachowań asertywnych, właściwej komunikacji, współpracy, zachowań empatycznych, zachowań spontanicznych - zabawa. 

Punkt Konsultacyjny 

Specjaliści zatrudnieni w placówce prowadzą bezpłatne konsultacje dla młodzieży, dorosłych i rodzin znajdujących się w sytuacji ogólnie rozumianego kryzysu. 
W ramach Punktu Konsultacyjnego proponujemy:
 • indywidualne konsultacje dotyczące problemów okresu dojrzewania; 
 • poradnictwo psychologiczne i pomoc w sytuacji kryzysu; 
 • wstępną diagnozę problemu i kierowanie do placówek pomocy specjalistycznej.  

Nauka w MOS

Szkoła Podstawowa nr 14 
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym 
klasy wielozawodowe 
W ramach Branżowej szkoły I stopnia młodzież kształcona jest w zawodach: - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (3-letnie) - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (3-letnie) - kucharz (3-letnie) - fryzjer (3-letnie) - krawcowa (3-letnie) - cukiernik (3-letnie). - tapicer (3-letnie).

Nadrzędnym celem w pracy nauczycieli i wychowawców jest cel terapeutyczny i wychowawczy.

 • szkoły przeznaczone dla wychowanków zamieszkujących na terenie ośrodka; 
 • program realizowany w szkole pokrywa się z materiałem innych szkół publicznych; 
 • mała liczebność w klasach klasy 10 – 16 osób; 
 • szkoły ponadpodstawowe - młodzież jest przygotowywana do pracy w klasie wielozawodowej w zawodach kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych


Kształcenie praktyczne może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie wymaganych dokumentów w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone Admin MOS - MI
Liczba odwiedzin: 325195
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem