SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD MOS 

 Szkoła Podstawowa nr 14 
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym klasy wielozawodowe  

W ramach Branżowej szkoły I stopnia młodzież kształcona jest w zawodach: 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (3-letnie) 
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (3-letnie) 
- kucharz (3-letnie) 
 - fryzjer (3-letnie) 
 - krawcowa (3-letnie) 
 - cukiernik (3-letnie). 
 - tapicer (3-letnie). 

 Opieka całodobowa - internat.

 Nadrzędnym celem w pracy nauczycieli i wychowawców jest cel terapeutyczny i wychowawczy.
Tryb i warunki przyjęcia wychowanka do MOS w Puławach 

Przyjęcie do MOS poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydat przyjeżdża razem z rodzicem/opiekunem prawnym. Rozmowa odbywa się w obecności zespołu ds. kwalifikacji. Termin rozmowy można ustalić w dogodnym terminie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym. Aby to zrobić należy zadzwonić na telefon komórkowy o numerze 604 058 361 (kadra pedagogiczno - psychologiczna MOS), tel. kom. 604 058 223 (sekretariat MOS) lub telefon stacjonarny (81) 887 44 93 (sekretariat MOS). 

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą: 
 • świadectwo z ostatniej klasy; 
 • opinie od pedagoga szkolnego; 
 • dokumenty, opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznej – jeśli zostały wydane; 
 • orzeczenie wydane przez rejonową poradnię psychologiczno - pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (przy przyjęciu do MOS). 

 >>> Dokumenty wymagane przy przyjęciu wychowanka do ośrodka <<<


Wykaz dokumentów do Szkoły Podstawowej w MOS: 

 • ostatnie świadectwo ze szkoły podstawowej; 
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez rejonową poradnię psychologiczno – pedagogiczną na etap nauki w szkole podstawowej; 
 • skierowanie ze Starostwa w Puławach do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach (po uprzednim złożeniu wniosku o skierowanie stosownie co do miejsca zamieszkania); 
 • podanie wypełnione odręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego (druk do pobrania poniżej); 
 • opinia od pedagoga szkolnego; 
 • odpis aktu urodzenia oraz PESEL; 
 • zdjęcia (trzy sztuki); 
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zamieszkania w internacie; 
 • zaświadczenie o meldunku stałym; 
 • karta zdrowia ucznia; 
 • odpis arkusza ocen ze szkoły podstawowej – wysyła szkoła. 

Wykaz dokumentów do Branżowej Szkoły I Stopnia w MOS

 • świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum lub szkoły podstawowej; 
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty; 
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez rejonową poradnię psychologiczno – pedagogiczną na etap nauki w szkole ponadpodstawowej; 
 • skierowanie ze Starostwa w Puławach do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach (po uprzednim złożeniu wniosku o skierowanie stosownie co do miejsca zamieszkania); 
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do danego zawodu; 
 • podanie wypełnione odręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego (druk do pobrania poniżej); 
 • podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia (druk do pobrania poniżej); 
 • opinia od pedagoga szkolnego; 
 • odpis aktu urodzenia oraz PESEL; 
 • zdjęcia (trzy sztuki); 
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zamieszkania w internacie; 
 • zaświadczenie o meldunku stałym; 
 • karta zdrowia ucznia; 
 • zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu w przypadku odbywania zajęć praktycznych poza MOS.

DOKUMENTY DO POBRANIA!(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone Admin MOS - MI
Liczba odwiedzin: 323955
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem