Ciekawa strona z zakresu doradztwa zawodowego

13-02-2018

    Na stronach portalu http://doradztwo.ore.edu.pl znajdziecie Państwo wiele ciekawych i aktualnych informacji, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej. Portal przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców (uczniów, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych  i pracodawców).

Można znaleźć tutaj:
- Schemat możliwych dróg kształcenia przez całe życie.
- Placówki i instytucje które prowadzą usługi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
- Informacje o wybranych zawodach.
- Informacje ogólne o rynku pracy, o kierunkach studiów,  raporty i badania.
- Szereg filmów o wyborze szkoły, zawodach, o drogach zawodowych.
- Przydatne linki dotyczące sektora edukacji, obszaru rynku pracy, społeczności lokalnych,
- Informacje o instytucjach i organizacjach międzynarodowych,  o programach europejskich itp.

    Mapa na stronie głównej prowadzi do 16 portali wojewódzkich, gdzie znajdują się informacje na poziomie regionalnym.