Zmiana numeru konta do wpłat za wyżywienie od 01.072019 r

13-06-2019
     Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 lipca 2019 roku w związku 
ze zmianą banku obsługującego obecnie Starostwo Powiatowe w
Puławach na na Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nastąpi zmiana
numeru konta, na które rodzice / opiekunowie prawni wychowanków
MOS bedą dokonywali wpłat za wyżywienie.
W zwiazku z powyższym w przypadku nie opłacenia zaległości za
wyżywienie wychowanka do dnia 30 czerwca 2019 roku, z dniem
01 lipca 2019 roku wpłat należy dokonywać na nowe konto o
numerze:

Bank Spółdzielczy w Końskowoli
82 8741 0004 0007 7044 2000 0040