Projekt MP - UDR

 Logo projektów unijnych 2
                 „Mój Powiat – uczy, dokształca, rozwija"
 
  W najbliższych dniach uczniowie klasy III z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach wezmą udział w kursie florystycznym. Kurs będzie miał miejsce w ramach Projektu „Mój Powiat – uczy, dokształca, rozwija”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

    Głównym celem Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego uczniów z powiatu puławskiego do wymagań na rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia. 30 października rusza pierwsza edycja florysty, druga planowana jest na miesiące październik – grudzień 2018. W ramach Projektu „Mój Powiat – uczy, dokształca, rozwija” będzie również prowadzony kurs kelnerski również w dwóch edycjach (I edycja – październik – grudzień 2018, II edycja – styczeń – marzec 2019).

    Uczestnicy kursów otrzymają materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończonym kursie.
florysta 1
Florysta 2
Florysta 3 Florysta 4
Florysta 5
Kliknij