Galeria MOS

  Na tej podstronie będziemy umieszczali najciekawsze prace naszych wychowanków, wykonane przez nich na zajęciach o charakterze plastycznym lub artystycznym. W przypadku dużych plików powyżej 10 Mb udostępnione zostaną linki do nich na wirualnym dysku w "Chmurze". 


   Link do prezentacji zdjęć w formacie pliku wideo "wmv" z zawodów sportowych "Siłacz MOS", które odbyły się w dniu 11 kwietnia 2018 roku przygotowany przez panią mgr Ilonę Zadura - Otto. 
   Zawody zorganizowali i przeprowadzili: mgr Karolina Płaczkowska, mgr Justyna Rokita i mgr Jacek Prończuk.

                                                               Kliknij

    Pracę oraz prace wszystkich uczestników konkursu na okładkę własnej książki, możecie obejrzeć tutaj:
                                                                Kliknij
 


  Pierwszy link jest powiązany z plikiem w formacie wmv (windows media video), będącym krótką impresją na temat twórczości foto wychowanów MOS w roku szkolnym 2016/2017. 

  Plik został przygotowany przez panią mgr Ilonę Zadurę - Otto. Można go pobrać i odtworzyć przy pomocy dowolnego odtwarzacza multimedialnego wchodzacego w skład systemów z rodziny Windows np. Windows Media Playera lub w innym programie do odtwarzania tego typu filmów.                                

  Twórczość foto wychowanków MOS w roku szkolnym 2016/2017
                                      link >>>  plik wmv

  W ramach zajęć kółka fotograficznego odbył się  konkurs pt. "Chwila uchwycona w kadrze". Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów sztuką fotograficzną rozwijanie zainteresowań, zachęcenie młodzieży do innego spojrzenia na otaczający świat, pobudzenie wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie fotografii. 
   Ponadto wychowankowie mogli atrakcyjnie i kreatywnie wykorzystać czas wolny w Ośrodku. Konkurs został ogłoszony w październiku, termin składania prac zakończył się 24.01.2018 r. Uczestnicy mogli składać fotografie w wersji elektronicznej, wykonane aparatem bądź telefonem komórkowym w pokoju wychowawców (p. 207). Podstawowymi kryteriami oceny było twórcze podejście do tematu, jak również zaangażowanie.       

  W konkursie udział wzięło 5 osób: Piotr Jagasek (klasa II bz), Patryk Łapko (kl. IIg), Krzysztof Mięśniak (kl. IIg) Jakub Moniuszko (kl. VII) i Dawid Jasik (kl. VII). Prace złożone przez wychowanków, zostaną umieszczone w kolejnym marcowym wydaniu naszej gazetki "Głos MOS". 

   Konkurs zorganizowała pani mgr Ilona Zadura - Otto.


Osoby nagrodzone w tym konkursie:
 

I miejsce: Dawid Jasik  

II miejsce: Jakub Moniuszko  

III miejsce: Krzysztof Mięśniak  

  Wszystkie osoby otrzymały także pamiątkowe dyplomy, potwierdzające udział w konkursie. Tutaj są linki do galerii prac konkursowych naszych wychowanków:

     >> link 1  (galeria na dysku OneDrive)    >> link 2  (galeria na naszym FB)