Darmowe doradztwo

Kto może skorzystać?


Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która oświadczy, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.Należy umówić się wcześniej na wizytę pod nr telefonu 609 009 469.

Informacja o możliwości wsparcia usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami:

- osoby posługujące się językiem migowym i mające trudności z komunikowaniem się mają możliwość rejestracji na wizytę za pośrednictwem Strony internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach oraz po wcześniejszym zgłoszeniu skorzystać z pomocy przeszkolonego, w zakresie języka migowego, pracownika Starostwa;

- osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchowa, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego także poza punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Możliwość taka istnieje po wcześniejszym przekazaniu Staroście (papierowo lub elektronicznie) oświadczenia z informacją, że nie stać tej osoby na odpłatną pomoc prawnika. Do oświadczenia należy dołączyć wskazanie okoliczności uzasadniającej potrzebę skorzystania z pomocy prawnika poza punktem oraz dane kontaktowe w celu umówienia terminu wizyty.


Harmonogram pracy punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku:
H1
H2
Lista placówech, w których można skorzystać z różnego rodzaju nieodpłatnego doradztwa zarówno
o charakterze prawnym ale również pedagogicznym, psychologicznym, rodzinnym itp. :

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13