Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach

1. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktyczno - wychowawczych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych: 

a)  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1.09.2017 r. a kończą 23.06.2018 r. i dzielą się na dwa okresy: 


Semestr I

od 1.09.2017r. do 09.01.2018 r
- oceny wystawiane do 08.01.2018 r
- Rada Klasyfikacyjna 09.01.2018r


Semestr II

od 10.01.2018 r. do 23.06.2018 r.
- oceny wystawiane do 15.06.2018 r
- Rada Klasyfikacyjna 19.06.2018r

b) Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

Przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 luty 2018 r.
Przerwa świąteczna wiosenna 29 marca -3 kwietnia 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r

2. Terminy egzaminu gimnazjalnego.

Podczas egzaminów gimnazjalnych uczniowie z klasy VII i II gimnazjum przebywają
w ośrodku, uczniowie zawodówki odbywają zajęcia lekcyjne wg. planu.

część humanistyczna

18 kwietnia 2018 r. (środa) godz. 900

część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) godz. 900

język obcy nowożytny

20 kwietnia 2018 r. (piątek) godz. 900

3. Terminy zebrań z rodzicami.

Semestr I

Semestr II

19.09.2017 r.

godz. 15.00
16.00 grupa dla rodziców

16.01.2018 r.

godz. 1500
przekazanie ocen na sem. I
16.00 grupa dla rodziców

17.10.2017 r.

godz. 1500
16.00 grupa dla rodziców

06.03.2018 r.

godz. 1500
16.00 grupa dla rodziców

14.11.2017r.

godz. 1500
 
grupa dla rodziców

10.04.2018 r.

godz. 1500
16.00 grupa dla rodziców

05.12.2017 r.

godz. 1500
16.00 grupa dla rodziców
przekazanie zagrożeń oceną niedostateczną  na sem. I

08.05.2018 r.

godz. 1500
16.00 grupa dla rodziców
przekazanie zagrożeń oceną niedostateczną  na sem. II

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

  • 18-20 kwietnia 2018 r. (środa, czwartek i piątek – egzamin gimnazjalny) – dni bez zajęć lekcyjnych dla  uczniów gimnazjum ale uczniowie pozostają w ośrodku, szkoły ponadgimnazjalne uczęszczają na lekcje
  • 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2018r  (dni przed i po dniach wolnych 1 i 3 maja)
  • 1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele)