Wizja i misja MOS

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach

Misja

Nasz ośrodek jest społecznością, którą jednoczy wspólne przesłanie:

>> Uczymy się i wzrastamy aby lepiej żyć <<

Wizja

  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką kreowania konstruktywnych postaw młodych ludzi. Stwarza im warunki do uzyskania wykształcenia, ale przede wszystkim umożliwia zmianę niekonstruktywnych wzorców zachowań na społecznie akceptowane, poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności społecznych.

  Każdy z podopiecznych traktowany jest w sposób indywidualny, co stwarza możliwość odpowiedniego doboru pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej.

  Pomocą objęte pozostają również rodziny podopiecznych, co ułatwia i przyspiesza osiąganie zmian w zachowaniu i postawach wychowanków.

  Placówka jest miejscem, w którym podopieczni czują się bezpiecznie, przynależą do konstruktywnej grupy rówieśniczej, są akceptowani przez pracowników.

  Zespół wychowawczy stanowią ludzie wspierający się wzajemnie w pokonywaniu pojawiających się trudności.