Statuty i Programy

Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Puławach

Statut MOS
Statut Szkoły Podstawowej Nr 14 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Puławach
Statut Szkoły Podstawowej
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Puławach
Statut Szkoły Branżowej


Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Puławach
na lata 2017 - 2020

Statut Szkoły Branżowej