Nauka w MOS

Budynek MOS 1Budynek MOS 2
SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD MOS

Szkoła Podstawowa nr 14
z oddziałami Gimnazjum  nr 10
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6
z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej  nr 6
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym
klasy wielozawodowe

Nadrzędnym celem w pracy nauczycieli i wychowawców
jest cel terapeutyczny i wychowawczy.

  • szkoły przeznaczone dla wychowanków zamieszkujących na terenie ośrodka;
  • program realizowany w szkole pokrywa się z materiałem innych szkół publicznych;
  • mała liczebność w klasach klasy 10 – 16 osób;
  • szkoły ponadpodstawowe  -  młodzież jest przygotowywana do pracy w klasie wielozawodowej  w zawodach kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych.
szkoły w MOS

    Kształcenie praktyczne może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Praktyki zawodoweKlasa I BZ

    Warunkiem przyjęcia do szkoły jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie wymaganych dokumentów w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.